ДЕЯТЕЛИ    Антон Кецкаров


        Антон Кецкаров е роден в Охрид през 1865 г. Основното си образование получава в родния си град и в Струга. Известно време учи в гимназия в София и във Военното училище в София. През 1887 г. завършва Солунската българска мъжка гимназия.  През 1887–1899 г. е учител в Охрид, в Битоля, в Солунската девическа гимназия, в българското девическо училище в Одрин. През 1899/1900  г. е директор на българските училища в Охрид. На Смилевския конгрес на Битолския окръг на ВМОРО (1903) е избран за Охридски районен началник. По време на Илинденско-Преображенското въстание е член на Горското началство в Охридско и действа с чета в района на Дебърца. След края на въстанието заминава в България, където работи като учител в Добрич, Каварна и Сливен. След 1908 г. се завръща в Македония и работи като учител в Битоля. Сред активистите е на Съюза на българските конституционни клубове в града и от основателите на дружество „Българска Матица“ в Охрид. През 1912 г., за кратко време е учител в Дупница.

        А. Кецкаров участва в Балканската война в състава на Седма пехотна рилска дивизия. По време на Първата световна война е директор на прогимназията в Битоля (1916), в Скопие (1917). След войната живее в София. Участва в благоустрояването на квартал „Модерно преградие“, инициатор е за създаване на трапезария за бедни деца в квартала. Сред спомоществователите е на Македонския научен институт, касиер-счетоводител е на Илинденската организация, масон.

        След 1941 г. А. Кецкаров се завръща в родния си град заедно със съпругата си Екатерина. През 1942 г. е един от основателите на Охридската общогражданска фондация „Свети Климент Охридски“. Умира на 30 януари 1945 г. в Охрид.  Погребан е до църквата „Свети Константин и Елена“ в родния си град. Деца на Антон и Екатерина Кецкарови са Елисавета, Марица, Иванка, Методи (скулптор), Владимир (генерал) и Симеон (Вж. по-подробно в сайта родословното дърво на Кецкарови).

 


НОВИ КНИГИ