ДЕЯТЕЛИ    Гоце (Георги) Делчев


       Гоце Делчев е роден в Кукуш на 4 февруари 1872 г. Кукуш в семейството на Никола Делчев  (1844 г., Кукуш – 1920, Горна Джумая) и Султана Нурджиева (1850–1907). Завършва градското трикласно екзархийско училище и Солунската българска мъжка гимназия. През 1891 г. постъпва във Военното училище в София. Няколко месеца преди завършването му е изключен. През есента на с.г. 1894 г. е назначен за учител в Щипското трикласно училище, където се запознава с Даме Груев. През лятото на 1896 г. участва в работата на Солунския конгрес и по-късно изработва заедно с Гьорче Петров устава и правилника на организацията – Български македоно-одрински революционни комитети (БМОРК). През есента на 1896 г. е назначен за главен учител в третокласното училище в Банско и успява да приобщи към организацията целия Разложки район. Устройва канали за пренос на оръжие от свободна България в Македония. От края на 1896 г. Делчев заедно с Гьорче Петров са определени за задгранични представители на организацията в София. От 1898–1899 г. организира четническия институт на организацията и е определен за главен ревизор на четите във вътрешността. В това си качество Делчев прави няколко обиколки из Македония и Одринско. През април 1902 г. по негова инициатива е свикан и Пловдивският конгрес на Одринския революционен окръг, след което той инспектира граничните пунктове на Одринско. Обявява се против решението за вдигане на повсеместно въстание, прието на Солунския конгрес през 1903 г.  През март с.г. четата му взривява моста на река Агниста на железопътната линия Солун – Одрин. През май с.г. на път за среща с ръководителите на Серския революционен окръг четите на Делчев и на войводите Георги Бродалията и Димитър Гущанов са обградени от турска войска в с. Баница, Сярско. В сражението, което четите водят на 4 май 1903 г. при опита си да се изтеглят от селото, загиват войводата Димитър Гущанов, няколко четници и самият Гоце Делчев. Гибелта му непосредствено преди началото на Илинденската епопея е сред най-тежките загуби на ВМОРО.

       Братя и сестри на Гоце Делчев – Руша, Цоца, Тина, Велика, Елена, Димитър, Милан и Христо.


НОВИ КНИГИ