СЪБИТИЯ100 години Македонски научен институт

На 8 декември 2023 г. в Културно-информационния център на република България в Скопие с научна конференция бе отелязана 100-годишнината от Македонския  научен институт.
За събитието на сайта на БТА Скопие.

В конференцията взеха участие и представителите на Българското сдружение на родовете от Македония.

Райна Дрангова „Известни членове на Македонския научен институт от семейство Станишеви“

Елисавета Шапкарева „Видни писатели и литератори в Македонския научен институт“

Христо Христов „Културното сътрудничество в полето за съревнование между народите“

Александър Гребенаров като представител и на Института за исторически изследвания при БАН „Издателската политика на Македонския научен институт (1923 - 2023)“

Елисавета Шапкарева подари на КИЦ на България в Скопие фототипни издания на БСРМ - книги на Кузман Шакпкарев.

Сн. Десислава ХристоваПубликувано на: 10.12.2023 г.
НОВИ КНИГИ