СЪБИТИЯРепортаж във вестник „Словото днес“

В бр. 11 на вестник „Словото днес“ е поместен репортаж на Елисавета Шапкарева за кръглата маса, посветена на Гоце Делчев в БКИЦ в Скопие.

Материала може да видите на стр. 9.Публикувано на: 30.03.2024 г.
НОВИ КНИГИ